Skolor

Skolor

Vi välkomnar alla kommunens skolklasser till vårt bibliotek. Hör av er och boka in ett besök! Folkbiblioteket är ett komplement till skolbiblioteket. Alla klassbesök måste vara förbokade och våra regler kring besöket måste följas. Biblioteket bjuder särskilt in vissa årskurser för att alla barn i kommunen ska få möjlighet att besöka folkbiblioteket minst ett par gånger under sin skoltid.Förskoleklasser

Folkbiblioteket bjuder varje höst in förskoleklasserna till en biblioteksvisning. Vi sitter ner tillsammans, berättar om biblioteket och har en sagostund. Sedan visar vi runt och eleverna kan få bibliotekskort och låna med sig en bok hem.

Skolår 4

Biblioteket bjuder in samtliga klasser i skolår 4 på biblioteksvisning under läsåret. Vid detta besök presenterar vi biblioteket som barnens fritidsbibliotek, vi berättar om våra lov- och fritidsaktiviteter som syftar till att inspirera till läslust, samt visar runt i biblioteket. Vi hjälper barnen att hitta böcker att låna med sig hem eller till skolan.

Boka klassbesök

Skolklasser är välkomna att låna bredvidläsningslitteratur på biblioteket. Dock är det inte meningen att skolklasser återkommande besöker biblioteket i syfte att förse eleverna med böcker och andra medier för skolundervisningen. Det är skolbibliotekets uppgift.

Alla klassbesök måste förbokas via mejl till respektive bibliotek. Besöket sker under ordinarie öppethållande. Bibliotekspersonal finns på plats och hjälper eleverna att hitta litteratur, men läraren har ansvar för klassen vid besöket. Läs mer om vad som gäller för bibliotekskort nedan.

Bibliotekskort för lärare

Du som är lärare på grundskola i Sigtuna kommun kan skaffa lärarkort. Med lärarkortet kan du låna böcker som ska användas i undervisningen på din skola. Du kan låna upp till 50 böcker på ditt kort och lånetiden är 6 veckor. Vill du låna för privat bruk använder du ditt vanliga, privata bibliotekskort.
Fyll i den här blanketten och lämna den till ditt bibliotek: Länk till blankett för lärarkort

Bibliotekskort för barn

Barn och unga behöver vårdnadshavares godkännande för att skaffa eget bibliotekskort. I de fall som eleverna ska låna på egna kort vid klassbesök är det viktigt att de har med sig bibliotekskortet alternativt kan hela sitt personnummer. Elever som saknar kort behöver ha med sig blankett för bibliotekskort ifylld av vårdnadshavare. Biblioteket behöver ha in blanketterna ett par dagar i förväg om det är fler än 5 blanketter. Märk blanketterna med skola, namn på lärare och vilken dag som besöket ska äga rum.

Grundskolornas cirkulationsbibliotek

De kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun kan låna klass- och gruppuppsättningar från Cirkulationsbiblioteket. Även temalådor kan beställas.
Kontakta Cirkulationsbiblioteket för att göra en beställning. cirkulationsbiblioteket@sigtuna.se 
Sök efter grupp- och klassuppsättningar i cirkulationsbibliotekets katalog: WeLib.

 

Kontakt- bokning av gruppbesök eller andra frågor:

Märsta bibliotek
Telefon: 08-591 262 70
marstabibliotek@sigtuna.se

Rosersbergs bibliotek
Telefon: 08-594 309 59
rosersbergsbibliotek@sigtuna.se

Sigtuna bibliotek
Telefon: 08-591 262 71
sigtunabibliotek@sigtuna.se

 

 

Språk