Personuppgifter/GDPR

Tryggare hantering av dina personuppgifter

 
I informationsdisken kan du
Med lånekort:
– Låna, låna om och reservera

Med legitimation:
– Skaffa lånekort
– Låna, låna om och reservera
– Få information om dina lån och reservationer
– Ändra felaktiga personuppgifter
– Byta din PIN-kod

I vår låneautomat kan du
Med lånekort eller personnummer + PIN-kod:
– Låna och låna om
– Få information om dina lån och reservationer

Om du saknar lånekort, personnummer eller PIN-kod kan du:
– Återlämna böcker och andra medier

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Lagen innebär förändringar för hur personuppgifter ska behandlas och ger stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.
 

Språk