Läs på olika språk

Läs på olika språk

Det talas många olika språk i Sigtuna kommun och på biblioteken har vi böcker på många av dessa språk. Fråga personalen om du inte hittar det språk du vill läsa på. På vissa språk kan vi låna in böcker från andra bibliotek. Det gör att vårt utbud av språk på biblioteken kan variera med efterfrågan. Vi kan också köpa in nya böcker.

Det finns flest böcker på andra språk på Märsta bibliotek, men det går alltid att reservera böcker från ett av våra bibliotek till ett annat.

De fem minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Minoriteterna (sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer) omfattas av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sigtuna kommun ingick i finskt förvaltningsområde 2010 och därmed har det finska språket en förstärkt ställning i kommunen.

På biblioteket kan du hitta medier på minoritetsspråken men också information om språken och om de nationella minoriteterna. För oss på biblioteket är det extra viktigt att arbeta för minoriteternas rätt att läsa på sitt språk. Hittar du inte medier på just ditt språk? Kontakta oss, så hjälper vi dig. Hjälp oss att bli bättre genom att föreslå inköp!

 

Gratis ukrainska böcker online

70 ukrainska barnböcker Föreningen Stowarzyseniu Osvitoria har efter överenskommelse med ukrainska förlag gjort 70 barnböcker tillgängliga för gratis nedladdning.

Målarböcker och aktivitetsböcker på ukrainska online. För utskrift.

Ukrainska läromedel Natur och Kultur släpper gratis ukrainska läromedel online.

 

Sigtuna kommuns bibliotek – 1 av 14 nya romska läsambassader

Det är Sveriges läsambassadör 2019–2021, Bagir Kwiek, som tagit initiativ till utmärkelsen. Syftet är att stötta folkbibliotekens verksamhet kring minoriteten romer och andra nationella minoriteter. För att vara romsk läsambassad ska ett folkbibliotek utveckla sin verksamhet och sitt bestånd kring minoriteten romer. Sigtuna kommuns bibliotek fortsätter detta arbete och välkomnar alla idéer till förbättring!

Läs Kulturrådets artikel om Bagir Kwiek och hans vision som romsk läsambassadör här.

Mer information om romska läsambassader.   

 

 

Webbtips

Mångspråk och integration

Informationsverige - Har mycket information för personer nya i Sverige. Se framför allt deras informationsfilmer.

Lexin -ordbok på flera språk. 

Ny i Sverige - Mångspråkiga lånecentralen har samlat användbara länkar för personer som är nya i Sverige på sin hemsida. 

Världens Bibliotek - En digital tjänst där det går att läsa e-böcker och e-ljudböcker på många olika språk

Världslitteratur.se Sajten informerar om författare och verk från Afrika, Asien och Latinamerika som finns översatta till svenska.

Ethnologue.com En webbsida på engelska om världens alla språk

Omniglot Nätencyklopedi på engelska om skriftsystem och språk

Open Library På Open Library kan du efter en enkel registrering låna och läsa inscannade e-böcker på engelska. Open Library drivs av The Internet Archive som är en frivilligorganisation vars syfte är att bevara material på nätet.

 

Allmänt – minoriteter och minoritetsspråk:

Bläddra - Nu kan alla i landet läsa e-böcker på romani chib, meänkieli och samiska genom Kungliga Bibliotekets app Bläddra.

Cineasterna. Se strömmande film genom att logga in med ditt lånekortsnummer. Välj genren ”Suomen elokuva” för att se tillgängliga finska titlar.
Jojk (2014): en berättelse på samiska om samerna via jojkens historia. 
Papusza – den romska sången (2013): en sann berättelse om Papusza, den första romska kvinnan att skriva ner sina dikter och få dem utgivna.

Institutionen för språk och folkminnen – om du vill fördjupa dig eller vara uppdaterad inom de nationella minoritetsspråken.

 

Finska

Finlandsinstitutets bibliotek har böcker på finska, som kan beställas till oss. Kontakta oss gärna. 

Ruotsinsuomalaisten arkisto (Sverigefinländarnas arkiv) bevarar dokument rörande sverigefinskt liv. 

Lagom mycket finsk – en programserie om sverigefinsk historia.

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. Den digitala tidskriften är gratis att prenumerera.

Bli e-användare på Finlandsinstitutet Som e-användare får man tillgång till bibliotekets digitala tjänster (ebiblioteket Ellibs och filmtjänsten Cineasterna) utan att behöva ta sig till biblioteket i Stockholm för att styrka sin identitet.

 

Romani

Dinglarens väg – Vorsnos Drom Föreningen RUNG- (resande/rom, ung, ny och gammal) har på sin hemsida tillgängliggjort boken Dinglarens väg – Vorsnos Drom.  som skildrar resandefolkets historia utifrån resandes egna livsberättelser. 

Romska ungdomsförbundet är Sveriges största romska organisation och verkar för att skapa nya förutsättningar romska barn och ungdomar. På hemsidan finns det bland anant nyheter och information om vilka projekt förbundet bedriver.

Romernas historia är en hemsida framtagen av Romska Ungdomsförbundet i samverkan med Romska Kulturcentret i Malmö. Den ger dig mer kunskap om romernas historia.

É Romani Glinda är en ideell romsk organisation med syfte att förbättra romernas levnadsvillkor i Sverige och i Europa. På deras hemsida finns mycket information om olika aktiviteter, projekt samt utbudet i det egna förlaget ERG samt den romska bokhandeln.

Romsk Läsambassadör Bagir Kwiek har flera filmer om bland annat högläsning och boktips!

Romska Kulturcentret i Malmö förmedlar och ordnar föreläsningar, kurser, utställningar om romsk kultur, historia och nutid.

Dikko magasin är ett romskt magasin som vill förmedla ett resande/romskt perspektiv i världen och sprida kunskap om minoriteten romer och nationella minoriteter.

Drabbrikan är en tidning med fokus på resandefolket som utkommer med fyra nymmer per år. Kan läsas direkt på skärmen eller skrivas ut.

  

Jiddisch

Digital Yiddish Library är en gratis e-tjänst för böcker på jiddisch. 

Judiska biblioteket har en stor samling litteratur på jiddisch. 

 

Meänkieli

Norrbottens resurscentrum för litteratur har samlat bland annat norrbottniska förlag som ger ut böcker på samiska och meänkieli samt flera TV- och radioinslag på dessa språk.

Sveriges Tornedalingars Riksförbund

Nordkalottbiblioteket är ett nav i Nordkalottens kultur- och forskningscentrum och innehåller en unik samling av litteratur, arkiv- och släktforskningsmaterial och pressklipp om trakterna norr om den 65:e breddgraden.

 

Samiska

Norrbottens resurscentrum för litteratur har samlat bland annat norrbottniska förlag som ger ut böcker på samiska och meänkieli samt flera TV- och radioinslag på dessa språk.

Samernas bibliotek har böcker på samiska, som vi kan fjärrlåna. Kontakta oss med ditt önskemål.

Samer.se - Allt om Sveriges ursprungsfolk samerna och deras land.

Sametinget ger samlad information och länkar relaterade till samer.

ISOF Lär dig mer om samiska språk på hemsidan för Institutet för Språk och folkminnen.

Program om samisk natur, kultur och historia på SVT Play.

Modersmål och minoritetsspråk - Samiska på UR Play.

International Sámi Film Institute (streamingtjänst)

Språk