Läs på olika sätt

Har du eller någon du känner svårt att läsa tryckt text? Det finns många olika sätt att läsa på.

Lättläst

På biblioteket kan du låna lättlästa böcker. Det är böcker för dig som tycker att det är svårt att läsa. Lättlästa böcker finns för barn, unga och vuxna. Det finns både lättlästa romaner och faktaböcker. 

Storstil

För dig som har en synnedsättning som gör att du behöver större bokstäver i böckerna finns storstilsböcker. En storstilsbok har mycket större bokstäver och är ibland uppdelad på flera delar eftersom sidantalet ökar. 

Äppelhyllan

Äppelhyllan är till för dig som är barn eller ung och tycker att det är svårt att läsa vanliga textböcker. Här finns bland annat talböcker, filmer på teckenspråk och lättlästa böcker. Vi har Äppelhyllor på alla våra bibliotek! Läs mer om Äppelhyllan.

Talböcker

Talböcker är till för dig som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av en läsnedsättning som till exempel dyslexi eller en synskada. Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen och kan därför inte lånas av alla. Ljudböcker däremot ges ut av bokförlag och är en kommersiell produkt som vänder sig till alla. På Sigtuna kommuns bibliotek har vi både talböcker och ljudböcker.

Vem får låna talböcker? 

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Synnedsättning
 • Andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd
 • Tillfällig läsnedsättning

Det räknas inte som en läsnedsättning att du har svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt eget modersmål får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Hur lånar jag talböcker?

Säg till personalen på biblioteket att du vill bli inskriven som talbokslåntagare. Det räcker att du talar om att du uppfyller kriterierna för att låna talböcker, du behöver inget intyg och du behöver inte tala om varför. 

 • Du kan låna talböcker direkt från biblioteket eller kostnadsfritt få dem hemskickade till din brevlåda.
 • Du kan läsa talböcker i din dator, en mp3-spelare, genom "smarta telefoner" eller en talboksspelare.
 • Du kan under en kortare period låna en talboksspelare på biblioteket. Om du har en synskada kan du vända dig till din syncentral och få den som ett hjälpmedel.

Egen nedladdning 

Som talbokslåntagare kan du själv ladda ner talböcker från Legimus katalog till din dator. För mer information, kontakta ditt närmaste bibliotek. Läs mer om hur tjänsten fungerar.

Boken kommer

Har du svårt att ta dig till biblioteket? Boken kommer är en kostnadsfri tjänst för dig som på grund av till exempel långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionshinder inte själv kan ta dig till biblioteket. 

Hur går det till? 

 • Alla Boken kommer-låntagare får regelbundet böcker hemsända till sig
 • Vi ringer några dagar innan bokturen och frågar om du vill ha böcker
 • Böckerna körs ut var 4:e vecka till dig
 • När en låda lämnas hämtas den föregående. Det går bra att behålla enstaka lån ytterligare en period om det inte är någon reservation på boken

Det finns även talböcker, ljudböcker och böcker på flera språk att låna.

Ny låntagare för Boken kommer? 

Anmäl intresse för dig själv eller en anhörig att bli Boken kommer-låntagare. Hör av dig till ditt närmaste bibliotek, eller ring till 08-591 262 70.

Språk