Läs på olika sätt

Läs på olika sätt

 

Talböcker

På biblioteket finns det talböcker.

Talböcker är för dig som har svårt att läsa på grund av läsnedsättning.

Läsnedsättningen kan vara t ex dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

Det är skillnad på talböcker och ljudböcker.

Talböcker görs av statliga pengar medan ljudböcker görs av privata företag.

Meningen är att talböckerna ska hjälpa dem med läsnedsättning.

Därför kan inte vem som helst få tillgång till talböcker.


Vem får låna talböcker?
 

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

 • Läs- och skrivsvårigheter

 • Synnedsättning

 • Andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada

 • Kognitiv funktionsnedsättning

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd

 • Tillfällig läsnedsättning

Det räknas inte som en läsnedsättning att du har svenska som andraspråk.

Om du däremot har svårt att läsa

på grund av en läsnedsättning på ditt eget modersmål

får du låna talböcker på svenska och andra språk.

 

Såhär blir du talbokslåntagare

Säg till personalen på biblioteket att du vill bli inskriven som talbokslåntagare.

Det räcker att du talar om att du uppfyller kriterierna för att låna talböcker.

Du behöver inget intyg och du behöver inte tala om varför. 

 • Du kan låna talböcker direkt från biblioteket eller kostnadsfritt få dem hemskickade till din brevlåda.

 • Du kan läsa talböcker i din dator, en mp3-spelare, genom "smarta telefoner" eller

  en talboksspelare.

 • Du kan under en kortare period låna en talboksspelare på biblioteket.

  Om du har en synskada kan du vända dig till din syncentral

  och få den som ett hjälpmedel.

 

Ladda ned talböcker via Legimus

Du kan själv ladda ner talböcker via tjänsten Legimus. 

Läs mer om hur tjänsten fungerar.

Legimus finns som app.

Du loggar in via ett konto som du registrerar på biblioteket.

Du kan också ladda ner böckerna via Legimus hemsida

 

 

Lättläst

På biblioteket kan du låna lättlästa böcker.

Det är böcker för dig som tycker att det är svårt att läsa.

Lättlästa böcker finns för barn, unga och vuxna.

Det finns både lättlästa romaner och faktaböcker. 

 

Storstil

För dig som har en synnedsättning

och behöver större bokstäver i böckerna

finns storstilsböcker.

En storstilsbok är ibland uppdelad på flera delar

eftersom sidantalet ökar.

 

Äppelhyllan

Äppelhyllan är till för dig som är barn eller ung

och tycker att det är svårt att läsa vanliga textböcker.

Här finns bland annat talböcker, filmer på teckenspråk och lättlästa böcker.

Vi har Äppelhyllor på alla våra bibliotek!

Läs mer om Äppelhyllan.

 

Boken kommer

Har du svårt att ta dig till biblioteket?

Boken kommer är en kostnadsfri tjänst

för dig som på grund av till exempel långvarig sjukdom,

rörelsehinder eller funktionshinder inte själv kan ta dig till biblioteket. 

 

Hur går det till? 

 • Alla Boken kommer-låntagare får regelbundet böcker hemsända till sig.

 • Vi ringer några dagar innan bokturen och frågar om du vill ha böcker.

 • Böckerna körs ut var 4:e vecka till dig.

 • När en låda lämnas hämtas den föregående. 

  Det går bra att behålla enstaka lån ytterligare en period

  om det inte är någon reservation på boken.

Det finns även talböcker, ljudböcker och böcker på flera språk att låna.


Ny låntagare för Boken kommer? 

Anmäl intresse för dig själv eller en anhörig att bli Boken kommer-låntagare.

Hör av dig till huvudbiblioteket i Märsta 08- 591 262 70

Språk