Hoppa till innehåll
Språk Språk
svenska svenska English English

Låneregler

På biblioteket kan du kostnadsfritt låna böcker, tidskrifter, filmer och andra medier. För att låna behöver du ett bibliotekskort med tillhörande PIN-kod.

 

Bibliotekskort

Prick För att få ett lånekort måste du visa legitimation

Prick Om du är under 18 år och saknar ett sådant, krävs målsmans underskrift

Prick Tag alltid med bibliotekskortet när du besöker biblioteket

Prick Samma bibliotekskort kan användas på Märsta, Rosersbergs, Sigtuna och Valsta bibliotek

Prick Anmäl alltid ändring av adress, namn m. m.

Prick Om du förlorar ditt bibliotekskort, anmäl snarast detta till biblioteket

Prick Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för de medier du lånar

Prick Om du trots upprepade påminnelser inte återlämnar det du lånat eller inte betalar avgift för överskriden lånetid, kan ditt bibliotekskort spärras

 

Lånetid

Prick Lånetiden är normalt 4 veckor. Vissa medier har dock förkortad lånetid

 

Omlån

Prick Du kan låna om en bok om den inte är beställd av någon annan. Max 2 omlån tillåts

Prick Omlån kan även göras via bibliotekets webbsida, alternativt via telefon till resp bibliotek

 

Reservationer

Prick Böcker som är utlånade kan du reservera utan avgift

Prick Böcker från bibliotek utanför kommunen, s. k. fjärrlån, kan beställas mot en avgift på 20:-

 

Avgift för överskriden lånetid

Prick Biblioteket tar ut en avgift på 10:-/bok och vecka för media som återlämnas för sent. Inga förseningsavgifter för barnböcker

Prick Avgiften påförs bibliotekskortet automatiskt

Prick En första påminnelse till en kostnad av 10:-, skickas ut två veckor efter lånetidens utgång

Prick Om du trots påminnelse inte återlämnat det du lånat, skickar vi efter fyra veckor en räkning beräknad på de saknade böckernas värde. Räkningsavgift: 20:-

Prick Överstiger din skuld till biblioteket 100:- blir du avstängd som låntagare tills beloppet är reglerat

 

KONTAKTA OSS BESÖK OSS GENVÄGAR
Kontakta personal
Kontakta biblioteken
Öppettider
Karta
Mina lån
Mina reservationer


Vi finns även på:

Facebook Instagram