Fjärrlån

Fjärrlån

När mediet du söker inte finns på biblioteken i Sigtuna kommun, kan vi låna från andra bibliotek. Det kallas för fjärrlån. Du kan ha högst tre samtidiga fjärrlån. Fjärrlån kan endast göras på personliga låntagarkonton.


Biblioteket lånar inte in:

  • Spelfilmer, TV och dataspel, cd-skivor, ljudböcker, talböcker, språkkurser och tidskrifter
  • Medier som inte har köpts in av kvalitetsskäl
  • Böcker som finns på biblioteket, men som är utlånade
  • Övningsböcker
  • Böcker nyare än fem år

Avgiften är 30 kr per fjärrlåneansökan och bok inom Norden. Avgiften tas ut oavsett om ansökan kan effektueras eller ej, samt om den beställda boken sedan hämtas eller ej.

Vid omlån måste du kontakta oss minst fem dagar innan förfallodatum, då vi måste få besked från det bibliotek vi lånar in från.

Artikelkopior debiteras enligt det utförande bibliotekets taxor.

Villkoren för fjärrlån, eventuella omlån samt kostnader för förkomna böcker bestäms av det bibliotek vi lånar in från.

Lån från bibliotek utanför Sverige förlängs inte.


För att lättare kunna ansöka om fjärrlån, leta upp boken du vill ha i Libris först så du får rätt titel och författare.

Studerande vid högskola och universitet uppmanas att i första hand vända sig till sina respektive högskolebibliotek för kurslitteratur.

Gör fjärrlåneansökan här

* Fältet måste fyllas i

Språk