Fjärrlån

Då universitet och högskolor nu undervisar på distans kan det förekomma svårigheter med att ta in fjärrlån från dem, och leveranser kan ta ovanligt lång tid.

När mediet du söker inte finns på biblioteken i Sigtuna kommun, kan vi låna från andra bibliotek. Det kallas för fjärrlån. Du kan ha högst fem samtida fjärrlån. Fjärrlån kan endast göras på personliga låntagarkonton.

Biblioteket lånar inte in:

  • Spelfilmer, cd-skivor, ljudböcker, språkkurser och tidskrifter
  • Medier som inte har köpts in av kvalitetsskäl
  • Böcker som finns på biblioteket, men som är utlånade
  • Nya böcker

Avgiften är 30 kr per fjärrlåneansökan och bok inom Norden. Detta är en administrativ avgift som tas ut oavsett om du får boken eller inte.

Vid omlån måste du kontakta oss minst fem dagar innan förfallodatum, då vi måste få besked från det bibliotek vi lånar in från.

Artikelkopior debiteras enligt det utförande bibliotekets taxor.

Villkoren för fjärrlån, eventuella omlån samt kostnader för förkomna böcker bestäms av det bibliotek vi lånar in från.

Lån från bibliotek utanför Sverige förlängs inte.

Gör fjärrlåneansökan här

* Fältet måste fyllas i

Språk