Bokstart

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Bokstart i Sigtuna kommun

2020 startade Bokstart i Valsta-området. Sigtuna kommuns bibliotek, förskolor och bvc samarbetar i det läsfrämjande arbetet. Syftet är att nå alla små barn (0-3 år) med familjer i Valstaområdet.

Hembesök

BVC besöker alla nyfödda i hemmet. Samtal och information om språkutveckling. En bok med rim, ramsor och bilder delas ut till den nyfödda bebisen.

Biblioteket gör hembesök vid 6-månaders ålder. Bokstarts fina tygkasse med en presentbok delas ut. Barnbibliotekarien berättar om läsning och visar hur man kan läsa en bok för ett litet barn.

Förskolan

Vid inskolningssamtalet berättar pedagogen om Bokstart och pratar om språk och läsning. Broschyrer delas ut.

Mötesplatsen i Valsta

Biblioteket bjuder in familjer och förskolor till aktiviteter på den Nya mötesplatsen. Det arrangeras sagostunder, sångträffar, babypromenader, barnteater med mera för de minsta barnen och deras familjer. Förskolorna bjuds in till sagostunder och att låna böcker på Mötesplatsen.

Mer information om Bokstart: www.bokstart.se

Kontakt

Maria Thörn
Barnbibliotekarie
maria.thorn@sigtuna.se

Språk