Hoppa till innehåll

Sigtuna Museum


Sigtuna Museum tillkom 1916 på initiativ av historikern Olof Palme. På museet visas basutställningen "Från Ingegerd till Estelle - en prinsessutställning", öppen till den 15 januari 2014, samt tillfälliga utställningar.

Klicka på bilden för att komma till Sigtuna Museums hemsida 

Museets uppgift är att:

Prick Samla

Prick Vårda

Prick Visa

Prick Forska

Museets verksamhet består av utställningar, visningar, skolverksamhet, arkeologiska undersökningar, forskning, insamling till och vård av befintliga samlingar, remissinstans i kulturmiljöfrågor och rådgivning. Mer information om museets verksamhet, öppettider m m finns på museets hemsidasigtunamuseum.se (öppnas i nytt fönster)


Sigtuna kommunarkiv


Kommunens arkiv är en guldgruva för den historieintresserade. Här finns handlingar från 1863 då kommunerna som förvaltningsform kom till. Några enstaka handlingar är ännu äldre och exempel på dem är Husby Ärlinghundra sockennämnds protokoll från 1844 som visas på bilden bredvid. Arkivet är också till för att allmänheten ska kunna få insyn i den kommunala verksamheten.


Det här kan du hitta i arkivet

Exempel på vad man kan hitta är vad mormor hade för betyg, vad fattighuset fick för varor, vad de styrande i kommunen drev för frågor, byggnadsritningar, vad Märsta kommun hade för roll då Arlanda byggdes, vilka som hade flera rösträttigheter än en (ju mera pengar man hade, desto mer rösträttigheter hade man; så kallade fyrkar), vad som skrivits i min skolhälsovårdsjournal och gamla klassfoton. Här finns också kommuninvånaren Harald Ivarssons tidningsutklipp från 1960- som rör Märsta kommun och Sigtuna kommun.


Arkivförteckningar på nätet

På denna länk från Regionarkivet i Göteborg kan Du se kommunens arkivförteckningar, d v s förteckningar över vad det finns för handlingar i kommunen. Arkivförteckningar (öppnas i nytt fönster). Länken innehåller även andra arkiv än kommunens. 

 

Kom och titta!

Du är välkommen att besöka arkivet. Ta gärna kontakt med kommunarkivarie Ulrika Fjelner som ordnar visning eller forskarbesök.

 

Föreningsarkiv och gårdsarkiv

Vi tar emot föreningsarkiv och även gamla gårdsarkiv i mån av plats. Privata foton tas emot i original eller som avfotografering. Centralarkivet är brandskyddat och stöldskyddat, och förvaras i klimat bäst lämpat för handlingarna.


Sekretessbelagda handlingar

Handlingar som är sekretessbelagda förvaras inlåsta i arkivet. Kontakta Ulrika Fjelner för att diskutera om du vill lämna något där för arkivering.


Hur styrs verksamheten?

Arkivlagen 1990:782 (öppnas i nytt fönster) samt arkivreglemente (öppnas i nytt fönster) fastställt av kommunfullmäktige reglerar arkivhanteringen. Kommunarkivet tillhör kommunstyrelsen.

Riksarkivet har en rådgivande roll gentemot kommunen. Det finns en samrådsgrupp för kommunala arkivfrågor med olika representanter.

Ladda ner

Arkivreglemente PDF (öppnas i nytt fönster)

Arkivreglemente

(öppnas i nytt fönster)